Cilvēki ir meklējuši attiecības ar zigu kopš mirkļa, kad pirmo reiz ieskatījāmies viens otram acīs. Gadmistiem zirgi ir pārvadājuši kravas, nesuši mūs uz savas muguras, aizvedot mūs tālāk un ātrāk nekā mēs varējām ceļot vieni. Ar zirgiem nenoliedzami saistās cilvēces attīstības progress. Neskatoties uz pieradināšanu, zirgu instinktīvais dzīvesveids nav pazudis vai aizmirsts. Zirgi ir emocionālās, sociālās inteliģences un neverbālās komunikācijas meistari. Zirgiem kā dzīvniekam, kas savvaļā ir medījums, ir raksturīga paaugstināta jūtība pret vidi sev apkārt un spēja nolasīt citu patiesos nolūkus.

"Starp zirgiem un cilvēkiem ir tiešas līdzības", uzskata D.Bīzlija, M.Ed, viena no zirgu asistētas terpijas iesācējām, kura vairāk kā 30 gadu garumā kosultē privāti, pārus, ģimenes. "Tāpat kā cilvēki, zirgi ir sociālas būtnes, kuru bara dinamika ir ļoti līdzīga cilvēka ģimenes sistēmai".

  • Inteliģenti medījuma dzīvnieki - lai arī tūkstošiem gadu zirgi dzīvo kopā ar cilvēkiem, viņiem kā dzīvniekam, kas savvaļā ir medījums, ir raksturīga izteikta jūtība pret vidi sev apkārt un spēja nolasīt citu patiesos nolūkus. Viņi nemelo un neizliekas. Zirgiem ir gandrīz 360 grādu redzesleņķis un tiem ir vislielākās acis no visiem zīdītājiem, kas dzīvo uz sauszemes. Zirgi instinktīvi analizē un reaģē uz mūsu ķermeņa valodu un neverbālām norādēm, sniedzot vērtīgu atgriezenisko saiti. Tas padara šos dzīvniekus par ļoti jūtīgiem, ātri reaģējošiem un ļoti autentiskiem.
  • Lieli un spēcīgi. Pateicoties savam izmēram un spēkam, zirgi var izsaukt dažādas reakcijas un emocijas atkarībā no mūsu dzīves pieredzes. Tas rada iespēju izpētīt spēka dimensiju mūsu attiecībās. Mēs nevaram vienkārši kontrolēt zirgu. Tuvošanās zirgiem palīdz mums atspoguļot, kā mēs reaģējam, kā nospraužam robežas, kā lūdzam otram tās ievērot, kā reaģējam uz nozīmīgiem jautājumiem.
  • Bara dzīvnieki ar atšķirīgām personībām. Savvaļā (un arī staļļos) zirgi dzīvo baros ar skaidru hierarhiju, lomām, attiecībām. Kā daļai no sociāli sarežģīta bara, zirgiem ir jāuzticas savam instinktam un jāpaļaujas uz saziņu. Pateicoties bara dinamikai, sociālajam raksturam, piemītošai ziņkārībai, zirgi pieņem viens otra noskaņojumu un ir tendēti uz sadarbību ar sava bara locekļiem, kā arī cilvēkiem. Būt patiesam bara dalībniekam nozīmē sinerģiju un saskaņu. Jo vairāk indivīds ir saskaņots un saistīts ar baru, jo lielāka ir izdzīvošanas iespēja savvaļā. Zirgiem piemīt izteiktas personības atšķirības. Viņi var būt stūrgalvīgi un var būt rotaļīgi, bet vienmēr klātesoši un piedāvā beznosacījuma pieņemšanu, kas ir galvenais dziedinošais faktors.

Zirgu asistētas nodarbības ļauj ieraudzīt cilvēka uzvedības modeļus. Zirgi ir patiesi, nemelo, lai izpatiktu, viņi ir cilvēka emocionālais spogulis. Viņi reaģē līdzīgi kā cilvēks. Ja cilvēks tuvojas dusmās, zirgs virzīsies prom vai kļūs stūrgalvīgs. Zirgi nekad neslēpj savas emocijas, jo no tām ir atkarīga izdzīvošana. Viņi ir pilnībā klātesoši, izteikti jūtīgi un, esot bara dzīvnieki, vienmēr labprāt meklēs kādu, ar kuru sadarboties vai pakļauties, ja vien atzīs viņu par līderi.